Edit logo

Ja, ik wil de PVDA steunen met een maandelijkse gift!

Edit background image

De PVDA is de grondlegger van de politieke crowdfunding. Een politieke partij die steunt op de inzet van de mensen, niet op het infuus van overheidssteun.

De lidgelden en giften aan de PVDA maken de kracht van de partij. En vele kleintjes maken een groot budget. Zo blijven we onafhankelijk en leggen we verantwoording af aan onze mensen.

Zo ook draait Local Social, het partijgebouw van de PVDA in Turnhout, op de steun van velen. Dankzij jouw steun blijft de werking in Turnhout verder groeien.